Trọn bộ PC Gaming Màn hình 24 inch CPU i3 10105F VGA 730 - White

Trọn bộ PC Gaming Màn hình 24 inch CPU i3 10105F VGA 730 - White

9,970,000 Đồng
Trọn bộ PC Gaming Màn hình 24 inch CPU i3 10105F VGA 730 RAM 8G SSD 120G Nguồn 350W Case Gaming - Chơi mượt mà các Game thinh hình hiện nay: Liên Minh, FiFa4, Đột kích, CSGO, Võ Lâm, Game 3Q, PUBG Mobile, Giả lập Nox, LD PLAYER...Hỗ trợ cài đặt Windows & Game. Khuyến mãi: Tặng Lót To + 5m dây mạng + Hỗ trợ lắp ráp, cài đặt và Giao hàng miễn phí nội thành TP. Phan Thiết. Bảo hành chính hãng 3 năm + Màn hình bảo hành 2 năm.
Trọn bộ PC Gaming Màn hình 19 inch CPU i5 6500 VGA 710

Trọn bộ PC Gaming Màn hình 19 inch CPU i5 6500 VGA 710

7,310,000 Đồng
Trọn bộ PC Gaming Màn hình 19 inch CPU i5 6500 VGA 710 RAM 8G SSD 120G Nguồn Case Gaming - Chơi mượt mà các Game thinh hình hiện nay: Liên Minh, FiFa4, Đột kích, CSGO, Võ Lâm, Game 3Q, PUBG Mobile, Giả lập Nox, LD PLAYER...Hỗ trợ cài đặt Windows & Game. Khuyến mãi: Tặng Lót To + 5m dây mạng + Hỗ trợ lắp ráp, cài đặt và Giao hàng miễn phí nội thành TP. Phan Thiết. Bảo hành chính hãng 3 năm + Màn hình bảo hành 2 năm.
Trọn bộ PC Gaming Màn hình 20 inch CPU i3 10105F VGA 710

Trọn bộ PC Gaming Màn hình 20 inch CPU i3 10105F VGA 710

8,160,000 Đồng
Trọn bộ PC Gaming Màn hình 20 inch CPU i3 10105F VGA 730 RAM 8G SSD 120G Nguồn Case Gaming - Chơi mượt mà các Game thinh hình hiện nay: Liên Minh, FiFa4, Đột kích, CSGO, Võ Lâm, Game 3Q, PUBG Mobile, Giả lập Nox, LD PLAYER...Hỗ trợ cài đặt Windows & Game. Khuyến mãi: Tặng Lót To + 5m dây mạng + Hỗ trợ lắp ráp, cài đặt và Giao hàng miễn phí nội thành TP. Phan Thiết. Bảo hành chính hãng 3 năm + Màn hình bảo hành 2 năm.
Trọn bộ PC Gaming Màn hình 19 inch CPU i3 10105F VGA 710

Trọn bộ PC Gaming Màn hình 19 inch CPU i3 10105F VGA 710

7,960,000 Đồng
Trọn bộ PC Gaming Màn hình 19 inch CPU i3 10105F VGA 730 RAM 8G SSD 120G Nguồn Case Gaming - Chơi mượt mà các Game thinh hình hiện nay: Liên Minh, FiFa4, Đột kích, CSGO, Võ Lâm, Game 3Q, PUBG Mobile, Giả lập Nox, LD PLAYER...Hỗ trợ cài đặt Windows & Game. Khuyến mãi: Tặng Lót To + 5m dây mạng + Hỗ trợ lắp ráp, cài đặt và Giao hàng miễn phí nội thành TP. Phan Thiết. Bảo hành chính hãng 3 năm + Màn hình bảo hành 2 năm.
Trọn bộ PC Gaming Màn hình 19 inch CPU i3 10105F VGA 730

Trọn bộ PC Gaming Màn hình 19 inch CPU i3 10105F VGA 730

8,160,000 Đồng
Trọn bộ PC Gaming Màn hình 19 inch CPU i3 10105F VGA 730 RAM 8G SSD 120G Nguồn 350W Case Gaming - Chơi mượt mà các Game thinh hình hiện nay: Liên Minh, FiFa4, Đột kích, CSGO, Võ Lâm, Game 3Q, PUBG Mobile, Giả lập Nox, LD PLAYER...Hỗ trợ cài đặt Windows & Game. Khuyến mãi: Tặng Lót To + 5m dây mạng + Hỗ trợ lắp ráp, cài đặt và Giao hàng miễn phí nội thành TP. Phan Thiết. Bảo hành chính hãng 3 năm + Màn hình bảo hành 2 năm.
Trọn bộ PC Gaming Màn hình 27 inch CPU i3 10105F VGA 730

Trọn bộ PC Gaming Màn hình 27 inch CPU i3 10105F VGA 730

10,670,000 Đồng
Trọn bộ PC Gaming Màn hình 27 inch CPU i3 10105F VGA 730 RAM 8G SSD 120G Nguồn 350W Case Gaming - Chơi mượt mà các Game thinh hình hiện nay: Liên Minh, FiFa4, Đột kích, CSGO, Võ Lâm, Game 3Q, PUBG Mobile, Giả lập Nox, LD PLAYER...Hỗ trợ cài đặt Windows & Game. Khuyến mãi: Tặng Lót To + 5m dây mạng + Hỗ trợ lắp ráp, cài đặt và Giao hàng miễn phí nội thành TP. Phan Thiết. Bảo hành chính hãng 3 năm + Màn hình bảo hành 2 năm.
Trọn bộ PC Gaming Màn hình 24 inch CPU i3 10105F VGA 730

Trọn bộ PC Gaming Màn hình 24 inch CPU i3 10105F VGA 730

9,270,000 Đồng
Trọn bộ PC Gaming Màn hình 24 inch CPU i3 10105F VGA 730 RAM 8G SSD 120G Nguồn 350W Case Gaming - Chơi mượt mà các Game thinh hình hiện nay: Liên Minh, FiFa4, Đột kích, CSGO, Võ Lâm, Game 3Q, PUBG Mobile, Giả lập Nox, LD PLAYER...Hỗ trợ cài đặt Windows & Game. Khuyến mãi: Tặng Lót To + 5m dây mạng + Hỗ trợ lắp ráp, cài đặt và Giao hàng miễn phí nội thành TP. Phan Thiết. Bảo hành chính hãng 3 năm + Màn hình bảo hành 2 năm.
Trọn bộ PC Gaming Màn hình 22 inch CPU i3 10105F VGA 730

Trọn bộ PC Gaming Màn hình 22 inch CPU i3 10105F VGA 730

9,070,000 Đồng
Trọn bộ PC Gaming Màn hình 22 inch CPU i3 10105F VGA 730 RAM 8G SSD 120G Nguồn 350W Case Gaming - Chơi mượt mà các Game thinh hình hiện nay: Liên Minh, FiFa4, Đột kích, CSGO, Võ Lâm, Game 3Q, PUBG Mobile, Giả lập Nox, LD PLAYER...Hỗ trợ cài đặt Windows & Game. Khuyến mãi: Tặng Lót To + 5m dây mạng + Hỗ trợ lắp ráp, cài đặt và Giao hàng miễn phí nội thành TP. Phan Thiết. Bảo hành chính hãng 3 năm + Màn hình bảo hành 2 năm.
Trọn bộ PC Cao Cấp Màn hình 27 inch CPU i5 10400F VGA 730 SSD 512G

Trọn bộ PC Cao Cấp Màn hình 27 inch CPU i5 10400F VGA 730 SSD 512G

13,580,000 Đồng
Trọn bộ PC Cao Cấp Màn hình 27 inch CPU i5 10400F VGA 730 RAM 8G SSD 512G Nguồn 400W Case Gaming Trang bị Tản nhiệt Khí. Khuyến mãi: Tặng Lót To + 5m dây mạng + Hỗ trợ lắp ráp, cài đặt và Giao hàng miễn phí nội thành TP. Phan Thiết. Bảo hành chính hãng 3 năm + Màn hình bảo hành 2 năm.
Trọn bộ PC Cao Cấp Màn hình 27 inch CPU i5 10400F VGA 730 SSD 240G

Trọn bộ PC Cao Cấp Màn hình 27 inch CPU i5 10400F VGA 730 SSD 240G

13,400,000 Đồng
Trọn bộ PC Cao Cấp Màn hình 27 inch CPU i5 10400F VGA 730 RAM 8G SSD 240G Nguồn 400W Case Gaming Trang bị Tản nhiệt Khí. Khuyến mãi: Tặng Lót To + 5m dây mạng + Hỗ trợ lắp ráp, cài đặt và Giao hàng miễn phí nội thành TP. Phan Thiết. Bảo hành chính hãng 3 năm + Màn hình bảo hành 2 năm.
Trọn bộ PC Cao Cấp Màn hình 27 inch CPU i5 10400F VGA 730 SSD 120G

Trọn bộ PC Cao Cấp Màn hình 27 inch CPU i5 10400F VGA 730 SSD 120G

13,120,000 Đồng
Trọn bộ PC Cao Cấp Màn hình 27 inch CPU i5 10400F VGA 730 RAM 8G SSD 120G Nguồn 400W Case Gaming Trang bị Tản nhiệt Khí Khuyến mãi: Tặng Lót To + 5m dây mạng + Hỗ trợ lắp ráp, cài đặt và Giao hàng miễn phí nội thành TP. Phan Thiết. Bảo hành chính hãng 3 năm + Màn hình bảo hành 2 năm.
Trọn bộ PC Cao Cấp Màn hình 27 inch CPU i3 10105F VGA 730 SSD 120G

Trọn bộ PC Cao Cấp Màn hình 27 inch CPU i3 10105F VGA 730 SSD 120G

12,460,000 Đồng
Trọn bộ PC Cao Cấp Màn hình 27 inch CPU i3 10105F VGA 730 RAM 8G SSD 120G Nguồn 400W Case Gaming Trang bị Tản nhiệt Khí Khuyến mãi: Tặng Lót To + 5m dây mạng + Hỗ trợ lắp ráp, cài đặt và Giao hàng miễn phí nội thành TP. Phan Thiết. Bảo hành chính hãng 3 năm + Màn hình bảo hành 2 năm.
Trọn bộ PC Cao Cấp Màn hình 27 inch CPU i3 10105F VGA 1050Ti SSD 512G

Trọn bộ PC Cao Cấp Màn hình 27 inch CPU i3 10105F VGA 1050Ti SSD 512G

15,520,000 Đồng
Trọn bộ PC Cao Cấp Màn hình 27 inch CPU i3 10105F VGA 1050Ti SSD 512G Nguồn 400W Case Gaming Trang bị Tản nhiệt Khí. Khuyến mãi: Tặng Lót To + 5m dây mạng + Hỗ trợ lắp ráp, cài đặt và Giao hàng miễn phí nội thành TP. Phan Thiết. Bảo hành chính hãng 3 năm + Màn hình bảo hành 2 năm.
Trọn bộ PC Cao Cấp Màn hình 27 inch CPU i3 10105F VGA 1030 SSD 240G

Trọn bộ PC Cao Cấp Màn hình 27 inch CPU i3 10105F VGA 1030 SSD 240G

13,860,000 Đồng
Trọn bộ PC Cao Cấp Màn hình 27 inch CPU i3 10105F VGA 1030 SSD 240G Nguồn 400W Case Gaming Trang bị Tản nhiệt Khí. Khuyến mãi: Tặng Lót To + 5m dây mạng + Hỗ trợ lắp ráp, cài đặt và Giao hàng miễn phí nội thành TP. Phan Thiết. Bảo hành chính hãng 3 năm + Màn hình bảo hành 2 năm.
Trọn bộ PC Cao Cấp Màn hình 27 inch CPU i5 12400F VGA 1660 Super 6G SSD 512G

Trọn bộ PC Cao Cấp Màn hình 27 inch CPU i5 12400F VGA 1660 Super 6G SSD 512G

0 Đồng
Trọn bộ PC Cao Cấp Màn hình 27 inch CPU i5 12400F VGA 1660 Super 6G SSD 512G Nguồn 550W Case Gaming Trang bị Tản nhiệt Khí. Khuyến mãi: Tặng Lót To + 5m dây mạng + Hỗ trợ lắp ráp, cài đặt và Giao hàng miễn phí nội thành TP. Phan Thiết. Bảo hành chính hãng 3 năm + Màn hình bảo hành 2 năm.
Trọn bộ PC Cao Cấp Màn hình 27 inch CPU i3 12100F VGA 1660 Super 6G SSD 512G

Trọn bộ PC Cao Cấp Màn hình 27 inch CPU i3 12100F VGA 1660 Super 6G SSD 512G

0 Đồng
Trọn bộ PC Cao Cấp Màn hình 27 inch CPU i3 12100F VGA 1660 Super 6G SSD 512G Nguồn 550W Case Gaming Trang bị Tản nhiệt Khí. Khuyến mãi: Tặng Lót To + 5m dây mạng + Hỗ trợ lắp ráp, cài đặt và Giao hàng miễn phí nội thành TP. Phan Thiết. Bảo hành chính hãng 3 năm + Màn hình bảo hành 2 năm.
Trọn bộ PC Cao Cấp Màn hình 27 inch CPU i3 10105F VGA 1660 Super 6G SSD 512G

Trọn bộ PC Cao Cấp Màn hình 27 inch CPU i3 10105F VGA 1660 Super 6G SSD 512G

0 Đồng
Trọn bộ PC Cao Cấp Màn hình 27 inch CPU i3 10105F VGA 1660 Super 6G SSD 512G Nguồn 550W Case Gaming Trang bị Tản nhiệt Khí. Khuyến mãi: Tặng Lót To + 5m dây mạng + Hỗ trợ lắp ráp, cài đặt và Giao hàng miễn phí nội thành TP. Phan Thiết. Bảo hành chính hãng 3 năm + Màn hình bảo hành 2 năm.
Chat Mua Hàng
Chat ngay