Máy đếm tiền SCounter ZJ-6900A

Máy đếm tiền SCounter ZJ-6900A

6,750,000 Đồng
Mã sản phẩm: ZJ-6900 Nhà sản xuất: SCounter - Tốc độ đếm lên đến 1200 tờ/phút. - Đếm được tất cả loại tiền. - Đếm và kiểm tra tiền siêu giả Việt Nam Đồng chính xác nhất - Chức năng đếm tổng tiền, cộng dồn và chia mẻ - Bảo hành: 24 tháng
Mới
Máy đếm tiền SCounter ZJ-5600C

Máy đếm tiền SCounter ZJ-5600C

2,400,000 Đồng
Mã sản phẩm: ZJ-5600C Nhà sản xuất: SCounter - Tốc độ đếm lên đến 1200 tờ/phút. - Đếm được tất cả loại tiền. - Kiểm tra tiền giả bằng tia UV (cực tím). - Chức năng: Cộng dồn và chia mẻ - Bảo hành: 24 tháng
Mới
Máy đếm tiền SCounter ZJ-A12

Máy đếm tiền SCounter ZJ-A12

4,800,000 Đồng
Mã sản phẩm: ZJ-A12 Nhà sản xuất: SCounter - Tốc độ đếm lên đến 1200 tờ/phút. - Đếm được tất cả loại tiền. - Đếm và kiểm tra tiền siêu giả Việt Nam Đồng chính xác nhất - Chức năng đếm tổng tiền, cộng dồn và chia mẻ - Bảo hành: 24 tháng
Mới
Máy đếm tiền SCounter ZJ-A10

Máy đếm tiền SCounter ZJ-A10

6,600,000 Đồng
Mã sản phẩm: ZJ-A10 Nhà sản xuất: SCounter - Tốc độ đếm lên đến 1200 tờ/phút. - Đếm được tất cả loại tiền. - Đếm và kiểm tra tiền siêu giả Việt Nam Đồng chính xác nhất - Chức năng đếm tổng tiền, cộng dồn và chia mẻ - Bảo hành: 24 tháng
Mới
Máy đếm tiền SCounter ZJ-303

Máy đếm tiền SCounter ZJ-303

2,100,000 Đồng
Mã sản phẩm: ZJ-303 Nhà sản xuất: SCounter - Tốc độ đếm lên đến 1200 tờ/phút. - Đếm được tất cả loại tiền. - Kiểm tra tiền giả bằng tia UV (cực tím). - Chức năng: Cộng dồn và chia mẻ - Bảo hành: 24 tháng
Mới
Máy đếm tiền SCounter ZJ-801

Máy đếm tiền SCounter ZJ-801

1,700,000 Đồng
Mã sản phẩm: SC-801C Nhà sản xuất: SCounter - Tốc độ đếm lên đến 1200 tờ/phút. - Đếm được tất cả loại tiền. - Kiểm tra tiền giả bằng tia UV (cực tím). - Chức năng: Cộng dồn và chia mẻ - Bảo hành: 24 tháng
Mới
Máy đếm tiền SCounter ZJ-8500C

Máy đếm tiền SCounter ZJ-8500C

1,950,000 Đồng
Mã sản phẩm: SCounter 8500 Nhà sản xuất: SCounter - Tốc độ đếm lên đến 1200 tờ/phút. - Đếm được tất cả loại tiền. - Kiểm tra tiền giả bằng tia UV (cực tím). - Chức năng: Cộng dồn và chia mẻ - Bảo hành: 24 tháng
Mới
Máy đếm tiền Trung Kim ZJ-350

Máy đếm tiền Trung Kim ZJ-350

2,850,000 Đồng
Máy đếm tiền Trung Kim ZJ-350 Nguồn điện : AC 220V 50Hz-60Hz Công suất : 60W Tốc độ đếm : > 1000 tờ/phút Kích thước : 28 x 25 x 20 cm Trọng lượng : 6 Kg Bảo hành: tận nơi 12 tháng. Tình trạng: New 100%.
Mới
Máy đếm tiền Trung Kim ZJ-6100

Máy đếm tiền Trung Kim ZJ-6100

2,850,000 Đồng
Máy đếm tiền Trung Kim ZJ-6100 Nguồn điện : AC 220V 50Hz-60Hz Công suất : 60W Tốc độ đếm : > 1000 tờ/phút Kích thước : 28 x 25 x 20 cm Trọng lượng : 6 Kg Bảo hành: tận nơi 12 tháng Tình trạng: New 100%.
Mới
Máy đếm tiền Trung Kim ZJ-A2

Máy đếm tiền Trung Kim ZJ-A2

2,650,000 Đồng
Máy đếm tiền Trung Kim ZJ-A2 Nguồn điện : AC 220V 50Hz-60Hz Công suất : 60W Tốc độ đếm : > 1000 tờ/phút Kích thước : 28 x 25 x 20 cm Trọng lượng : 6 Kg Bảo hành: tận nơi 12 tháng Tình trạng: New 100%.
Mới
Chat hỗ trợ
Chat ngay