CPU AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T, 3.6 GHz - 4.2 GHz, 32MB) - AM4
Mới

CPU AMD Ryzen 5 3600...

5,190,000 Đồng
CPU AMD Ryzen 5 3400G (4C/8T, 3.7 GHz - 4.2 GHz, 4MB) - AM4
Mới

CPU AMD Ryzen 5 3400G...

4,090,000 Đồng
CPU AMD Ryzen 3 3200G (4C/4T, 3.6 GHz - 4.0 GHz, 4MB) - AM4
Mới

CPU AMD Ryzen 3 3200G...

2,590,000 Đồng
CPU AMD Ryzen 7 2700X (8C/16T, 3.7 GHz - 4.3 GHz, 16MB) - AM4
Mới

CPU AMD Ryzen 7 2700X...

7,590,000 Đồng
CPU AMD Ryzen 7 2700 (8C/16T, 3.2 GHz - 4.1 GHz, 16MB) - AM4
Mới

CPU AMD Ryzen 7 2700...

5,990,000 Đồng
CPU AMD Ryzen 5 2600 (6C/12T, 3.4 GHz - 3.9 GHz, 16MB) - AM4
Mới

CPU AMD Ryzen 5 2600...

3,990,000 Đồng
CPU AMD Ryzen 5 2400G (4C/8T, 3.6 GHz - 3.9 GHz, 4MB) - AM4
Mới

CPU AMD Ryzen 5 2400G...

3,490,000 Đồng
CPU AMD Ryzen 3 2200G (4C/4T, 3.5 GHz - 3.7 GHz, 4MB) - AM4
Mới

CPU AMD Ryzen 3 2200G...

2,650,000 Đồng
CPU AMD Ryzen Athlon 200GE (2C/4T, 3.2 GHz, 4MB) - AM4
Mới

CPU AMD Ryzen Athlon...

1,370,000 Đồng
CPU AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T, 3.6 GHz - 4.2 GHz, 32MB) - AM4

CPU AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T, 3.6 GHz - 4.2 GHz, 32MB) - AM4

5,190,000 Đồng
- Tên sản phẩm: Bộ vi xử lý/ CPU AMD Ryzen 5 3600 (3.6/4.2 GHz) - Socket: AM4 , AMD Ryzen thế hệ thứ 3 - Tốc độ xử lý: 3.6GHz - 4.2 GHz ( 6 nhân, 12 luồng) - Bộ nhớ đệm: 32MB
Mới
CPU AMD Ryzen 5 3400G (4C/8T, 3.7 GHz - 4.2 GHz, 4MB) - AM4

CPU AMD Ryzen 5 3400G (4C/8T, 3.7 GHz - 4.2 GHz, 4MB) - AM4

4,090,000 Đồng
- Tên sản phẩm: Bộ vi xử lý/ CPU AMD Ryzen 5 3400G (3.7/4.2 GHz) - Socket: AM4 , AMD Ryzen thế hệ thứ 3 - Tốc độ xử lý: 3.7GHz up to 4.2GHz ( 4 nhân, 8 luồng) - Bộ nhớ đệm: 4MB - Đồ họa tích hợp: AMD Vega 11 Graphics
Mới
CPU AMD Ryzen 3 3200G (4C/4T, 3.6 GHz - 4.0 GHz, 4MB) - AM4

CPU AMD Ryzen 3 3200G (4C/4T, 3.6 GHz - 4.0 GHz, 4MB) - AM4

2,590,000 Đồng
- Tên sản phẩm: Bộ vi xử lý/ CPU AMD Ryzen 3 3200G (3.6/4.0 GHz) - Socket: AM4 , AMD Ryzen thế hệ thứ 3 - Tốc độ xử lý: 3.6 GHz up to 4GHz ( 4 nhân, 4 luồng) - Bộ nhớ đệm: 4MB - Đồ họa tích hợp: AMD Vega 8 Graphics
Mới
CPU AMD Ryzen 7 2700X (8C/16T, 3.7 GHz - 4.3 GHz, 16MB) - AM4

CPU AMD Ryzen 7 2700X (8C/16T, 3.7 GHz - 4.3 GHz, 16MB) - AM4

7,590,000 Đồng
- Tên sản phẩm: Bộ vi xử lý/ CPU AMD Ryzen 7 2700X (3.7/4.3 GHz) - Socket: AM4 , AMD Ryzen thế hệ thứ 2 - Tốc độ xử lý: 3.7 GHz - 4.3 GHz ( 8 nhân, 16 luồng) - Bộ nhớ đệm: 16MB
Mới
CPU AMD Ryzen 7 2700 (8C/16T, 3.2 GHz - 4.1 GHz, 16MB) - AM4

CPU AMD Ryzen 7 2700 (8C/16T, 3.2 GHz - 4.1 GHz, 16MB) - AM4

5,990,000 Đồng
- Tên sản phẩm: Bộ vi xử lý/ CPU AMD Ryzen 7 2700 (3.2/4.1 GHz) - Socket: AM4 , AMD Ryzen thế hệ thứ 2 - Tốc độ xử lý: 3.2 GHz - 4.1 GHz ( 8 nhân, 16 luồng) - Bộ nhớ đệm: 16MB
Mới
CPU AMD Ryzen 5 2600 (6C/12T, 3.4 GHz - 3.9 GHz, 16MB) - AM4

CPU AMD Ryzen 5 2600 (6C/12T, 3.4 GHz - 3.9 GHz, 16MB) - AM4

3,990,000 Đồng
- Tên sản phẩm: Bộ vi xử lý/ CPU AMD Ryzen 5 2600 (3.4/3.9 GHz) - Socket: AM4 , AMD Ryzen thế hệ thứ 2 - Tốc độ xử lý: 3.4 GHz - 3.9 GHz ( 6 nhân, 12 luồng) - Bộ nhớ đệm: 16MB
Mới
CPU AMD Ryzen 5 2400G (4C/8T, 3.6 GHz - 3.9 GHz, 4MB) - AM4

CPU AMD Ryzen 5 2400G (4C/8T, 3.6 GHz - 3.9 GHz, 4MB) - AM4

3,490,000 Đồng
- Tên sản phẩm: Bộ vi xử lý/ CPU AMD Ryzen 5 2400G (3.6/3.9GHz) - Socket: AM4 , AMD Ryzen thế hệ thứ 2 - Tốc độ xử lý: 3.6 GHz - 3.9 GHz ( 4 nhân, 8 luồng) - Bộ nhớ đệm: 4MB - Đồ họa tích hợp: AMD Vega 11 Graphics
Mới
CPU AMD Ryzen 3 2200G (4C/4T, 3.5 GHz - 3.7 GHz, 4MB) - AM4

CPU AMD Ryzen 3 2200G (4C/4T, 3.5 GHz - 3.7 GHz, 4MB) - AM4

2,650,000 Đồng
- Tên sản phẩm: Bộ vi xử lý/ CPU AMD Ryzen 3 2200G (3.5GHz) - Socket: AM4 , AMD Ryzen thế hệ thứ 2 - Tốc độ xử lý: 3.5 GHz - 3.7 GHz ( 4 nhân, 4 luồng) - Bộ nhớ đệm: 4MB - Đồ họa tích hợp: AMD Vega 8 Graphics
Mới
CPU AMD Ryzen Athlon 200GE (2C/4T, 3.2 GHz, 4MB) - AM4

CPU AMD Ryzen Athlon 200GE (2C/4T, 3.2 GHz, 4MB) - AM4

1,370,000 Đồng
- Tên sản phẩm: Bộ vi xử lý/ CPU AMD Athlon 200GE (3.2GHz) - Socket: AM4 , AMD Athlon - Tốc độ xử lý: 3.2 GHz ( 2 nhân, 4 luồng) - Bộ nhớ đệm: 4MB - Đồ họa tích hợp: AMD Vega 3 Graphics
Mới
Chat hỗ trợ
Chat ngay