Cable HDMI 3m

Hàng mới, Chính hãng
Bảo hành :
Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
TSKT: Cable HDMI 3m xuất tín hiệu từ PC/Laptop xuất hình ra Monitor
50,000 Đồng
Số lượng :

Cable HDMI 3m

TSKT: Cable HDMI 3m xuất tín hiệu từ PC/Laptop xuất hình ra Monitor